File host vào facebook 8/2015 nhanh nhất

File host vào facebook 8/2015 cập nhật mới nhất khắc phục hoàn toàn lỗi facebook bị chặn nhanh chóng. Lưu ý rằng mình đã kiểm tra đối với tất cả các nhà mạng tại việt nam: FPT, VIETTEL, VNPT đã vào thành công nên chia sẻ file host cho mọi người dùng mỗi khi không vào được facebook

File host vào facebook 8/2015 tốt nhất để vào facebook

File host facebook 8/2015 tốt nhất để vào facebook thành công cùng điểm lại với sự kiện facebook tháng 7 vừa qua. Trong tháng 7 facebook thường xuyên bị chặn khiến nhiều bạn khá khó chịu nhưng đã có host vào facebook 7/2015 nhiều bạn lướt facebook khá nhanh và ổn định. Tiếp tục sau đây là file host mới nhất cập nhật cho tháng 8

173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Hoặc host vào facebook 2

31.13.77.52 facebook.com
31.13.77.52 www.facebook.com
31.13.77.52 www.login.facebook.com
31.13.77.52 login.facebook.com
31.13.77.52 apps.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.facebook.com
31.13.77.52 static.ak.connect.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 upload.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 logins.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 blog.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 connect.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com

Hay một số file host vào facebook ngắn như

173.252.101.48 facebook.com
173.252.101.48 www.facebook.com
173.252.101.48 login.facebook.com
173.252.101.48 upload.facebook.com
173.252.101.48 graph.facebook.com
173.252.101.48 pixel.facebook.com
173.252.101.48 apps.facebook.com

Hoặc

66.220.152.19 facebook.com
66.220.152.19 www.facebook.com
66.220.152.19 login.facebook.com
66.220.152.19 upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
66.220.152.19 pixel.facebook.com
66.220.152.19 apps.facebook.com

Hoặc

173.252.120.6 facebook.com
173.252.101.48 www.facebook.com
31.13.68.33 login.facebook.com
31.13.68.33 upload.facebook.com
31.13.68.33 graph.facebook.com
31.13.68.33 pixel.facebook.com
apps.facebook.com apps.facebook.com

Nếu chưa biết cách đổi file host facebook bạn làm như sau: Mở cửa sổ RUN (windows + R) lên. Sau đó gõ lệnh drivers. Tiếp tục vào thư mục etc -> Kéo file hosts là màn hình mở bằng Notepad sao chép dải host trên dán vào và lưu lại rồi kéo lại vào vị trí cũ là được

Nếu chưa hiểu bạn có thể xem video sau nhé:

[wpcc-iframe loading=”lazy” src=”https://www.youtube.com/embed/_DX0AKgQ14E” width=”800″ height=”600″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”]

Đó là toàn bộ file host vào facebook 8/2015 bạn lựa chọn lấy 1 để vào facebook nhanh cho chính máy tính của bạn nhé. Cảm ơn bạn đã đọc và tham khảo

Chúc các bạn lướt facebook thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *