Bài 4 – Tìm hiểu Private, Protected, Public trong PHP OOP

Lập trình hướng đối tượng

Private, Protected, Public trong PHP OPP giới hạn quyền truy cập giúp hệ thống bảo mật và ràng buộc hơn. Đó là một trong số tính chất tính bảo mật rất hay trong lập trình hướng đối tượng. Vậy việc giới hạn quyền truy cập thế nào trong PHP OOP bạn hãy tham khảo bài […]

Xem thêm

Bài 3 – Tính kế thừa trong PHP OOP

Lập trình hướng đối tượng

Tìm hiểu tính kế thừa trong PHP – Lập trình hướng đối tượng là như thế nào. Như bạn đã ở biết ở viết trước mình đã chia sẻ các bạn biết thế nào là lớp, phương thức , thuộc tính trong PHP OOP nếu bạn chưa nắm vững hãy quay lại bài viết trước […]

Xem thêm

Bài 2 – Lớp thuộc tính phương thức trong OOP

Lập trình hướng đối tượng

Tìm hiểu lớp, thuộc tính, phương thức trong lập trình hướng đối tượng. Như bạn đã biết ở bài viết trước mình đã có giới thiệu qua khái niệm, tính chất, ưu điểm của lập trình hướng đối tượng nếu bạn chưa biết hay vẫn còn mơ hồ về chúng thì có thể tham khảo […]

Xem thêm

Bài 1 – Lập trình hướng đối tượng là gì ?

Lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng là gì ? Lập trình OOP cùng các tính chất và ưu điểm của nó. Khi bạn tiếp xúc càng về sâu trong kiến thực lập trình thì khái niệm lập trình hướng đối tượng không còn xa lạ với bạn nữa hiện tại rất nhiều các freamwork áp dụng […]

Xem thêm