Download bài tập hàm vlookup cơ bản đến nâng cao

Bài tập hàm vlookup chọn lọc có lời giải từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn hiểu sâu và nắm bắt và vận dụng tất cả kiến thức tổng hợp về hàm vlookup trong excel. Download ngay để có những bài tập thực hành hàm vlookup tốt nhất ở blog tin học. Download bài tập hàm vlookup

Download bài tập hàm vlookup trong excel có lời giải chi tiết.

1. Kiến thức tổng quan về hàm vlookup

– Khái niệm: hàm tham chiếu cột, nó lấy thông tin từ bảng phụ với điều kiện dò tìm ở bảng chính để điền vào cột nào đó của bảng chính nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm.

– Cú pháp: =VLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)

+ Giải thích:

lookup_value: là giá trị để tham chiếu có thể là một ký tự, chuỗi ký tự, tham chiếu hay giá trị nào đó của bảng chính.

table_array: vùng chứa dữ liệu của bảng phụ (lấy vùng bằng cách dùng chuột quét cả bảng phụ). Luôn phải để ở dạng địa chỉ tuyệt đối bằng cách quét xong rồi nhấn F4 để có dấu $ đằng trước nhé

row_index_num: giá trị cần lấy ra thuộc cột mấy trong bảng phụ

range_lookup: muốn tìm chính xác hay tương đối (0 là chính xác, 1 là tương đối) thường giá trị này là 0 nhé.

Nhìn chung hàm vlookup cũng khá đơn giản nếu bạn muốn biết chi tiết hơn về cách dùng và thủ thuật vlookup thì xem bài viết chi tiết trước của mình nhé: hàm vlookup trong excel

2. Mục lục bài tập về hàm vlookup trong excel

Với bài tập này bạn có thể thành thạo hàm vlookup nhanh nhất mình đã chia ra các dạng bài tập khác nhau giúp bạn tổng hợp và kết hợp hàm tức cơ bản đến phức tập.

– Bài tập hàm vlookup kết hợp hàm match

– Bài tập hàm vlookup kết hợp hàm left, right, mid,

– Bài tập hàm vlookup kết hợp với hlookup

– Bài tập tính điểm sử dụng hàm vloookup

– Bài tập tính lương sử dụng hàm vlookup trong excel

Đọc thêm: 20 bài tập excel từ cơ bản đến nâng cao.

Mình đã tổng hợp lại các dạng bài tập hàm vlookup từ chi tiết đến nâng cao để bạn có thể vận dụng thực hành tốt nhất như mình từng học. Hy vọng rằng với bài tập này bạn sẽ có kiến thức excel vững vàng nhất. Đừng quên chia sẻ kiến thức nếu bạn cần đóng góp nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *