Hướng dẫn xem địa chỉ ip của máy tính

Hướng dẫn kiểm tra địa chỉ ip của máy tính cho người mới bắt đầu

Địa chỉ IP của máy tính là một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng máy tính bằng cách sử dụng giao thức Internet. Vậy khi chia sẻ dữ liệu qua mạng lan và muốn lấy hay xem […]

Xem thêm