3 plugin tạo đa ngôn ngữ website wordpress tốt nhất

Tạo website đa ngôn ngữ với những plugin miễn phí tốt nhất cho wordpress. Nếu bạn muốn xuất bản nội dung website nhiều hơn một ngôn ngữ để là được điều này cách phổ biến nhất chính là tạo ra một website đa ngôn ngữ với tiện ích dịch cho từng quốc gia khác nhau. […]

Xem thêm