Cách bật chế độ Hibernate windows 10

Cách bật chế độ Hibernate windows 10

Hibernate tính năng hay giúp lưu trữ mọi tập tin đang hoạt động trên máy tính thiết lập ở chế độ ngủ đông thay vì bạn sleep hoặc shutdows máy tính. Hiện tại chế độ này chưa được hiển thị nhưng sleep thay vì đó để sử dụng Hibernate bạn cần kích hoạt nó. Làm […]

Xem thêm

Cách đưa Computer ra ngoài desktop windows 10

Cách đưa biểu tượng Computer ra ngoài desktop

Biểu tượng Computer hiển thị ngoài màn hình khá quen thuộc với người sử dụng máy tính. Nó rất hữu ích phải không các bạn nhờ Computer bạn có thể thao tác nhanh tới các ổ trên máy tính của bạn hay kiểm tra cấu hình máy tính hoặc xem driver máy tính một cách rất […]

Xem thêm