Tag Archive: website

Backup dữ liệu website

Cách backup dữ liệu wordpress trên hosting

Tác giả: | Ngày đăng: 20/07/2015 | Chuyên mục:

Bảo mật dữ liệu cho website đó là yếu tố cần thiết mà người quản trị website nào cũng phải làm. Một trong công việc bảo mật dữ liệu cho website đó là backup hay sao lưu dữ liệu website....