Hướng dẫn dùng hàm RIGHT trong excel

Hướng dẫn dùng hàm right trong excel

Hướng dẫn dùng hàm right trong excel. Hàm right hàm lấy ký tự bên phải của một chuỗi ký tự. Bạn hiểu gì về công dụng, cú pháp của hàm right với excel cơ bản. Ở bài này mình xin hướng dẫn các bạn về excel cơ bản với cách sử dụng hàm right trong […]

Xem thêm