Tag Archive: ví dụ hàm right

Hướng dẫn dùng hàm right trong excel

Hướng dẫn dùng hàm RIGHT trong excel

Tác giả: | Ngày đăng: 27/01/2015 | Chuyên mục:

Hướng dẫn dùng hàm right trong excel. Hàm right hàm lấy ký tự bên phải của một chuỗi ký tự. Bạn hiểu gì về công dụng, cú pháp của hàm right với excel cơ bản. Ở bài này mình xin...