Hàm MID trong excel và cách sử dụng

Hàm mid trong excel và cách sử dụng

Hàm MID trong excel và cách sử dụng. Bạn hiểu và biết cách vận dụng hàm mid trong excel hay chưa?? Đây là một hàm lấy ký tự giữa của một chuỗi ký tự. Khác với hàm left hay hàm right thì hàm mid dùng để xuất ra những ký tự ở giữa của một […]

Xem thêm