Tag Archive: ví dụ hàm mid

Hàm mid trong excel và cách sử dụng

Hàm MID trong excel và cách sử dụng

Tác giả: | Ngày đăng: 28/01/2015 | Chuyên mục:

Hàm MID trong excel và cách sử dụng. Bạn hiểu và biết cách vận dụng hàm mid trong excel hay chưa?? Đây là một hàm lấy ký tự giữa của một chuỗi ký tự. Khác với hàm left hay hàm...