Cách tắt chương trình khởi động cùng windows

Cách tắt chương trình khởi động cùng windows

Cách tắt chương trình khởi động cùng windows. Hiện tại thì có rất nhiều ứng dụng hay chương trình chạy ngầm trên máy tính như skype hoặc zalo.. chẳng hạn. Vậy làm sao bạn có thể tắt bỏ những chương trình đó đi và không muốn nó khởi động cùng windows khi bật máy tính […]

Xem thêm