Cách tạo dòng chấm (………) hay Tab trong word

Bạn đang khó khăn trong việc tạo …….. cho văn bản word hay còn gọi là tạo Tab. Thay vì bạn liên tục phải ấn… mỗi khi tạo hay căn chỉnh văn bản. Bởi vậy hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn chi tiết cách tạo dòng  chấm (….. ) trong word khi soạn thảo. […]

Xem thêm