Tag Archive: Q2W3 Fixed Widget

Cách tạo widget cố định trong wordpress với Q2W3 Fixed Widget

Cách tạo widget cố định trên wordpress

Tác giả: | Ngày đăng: 29/01/2016 | Chuyên mục:

Cách tạo widget cố định trên wordpress với plugin Q2W3 Fixed Widget. Một widget mới hỗ trợ bạn cố định quảng cáo hay mục lưu ý của website cố định chạy dọc theo bài viết trong website của bạn. Có lẽ...