Cách tạo widget cố định trên wordpress

Cách tạo widget cố định trong wordpress với Q2W3 Fixed Widget

Cách tạo widget cố định trên wordpress với plugin Q2W3 Fixed Widget. Một widget mới hỗ trợ bạn cố định quảng cáo hay mục lưu ý của website cố định chạy dọc theo bài viết trong website của bạn. Có lẽ đây là một trong số những plugin hay mà bạn đang tìm kiếm để cài […]

Xem thêm