Sửa lỗi MMC could not create the snap-in chi tiết thành công 100%

Máy tính không vào được driver manager

Bạn không thể vào driver maneger để kiểm tra xem máy tính mình đã đầy đủ hay thiếu driver gì? Do lỗi MMC could not create the snap-in. Vậy gặp lỗi này trên hệ thống máy tính bạn xử lý thể nào? Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sữa lỗi MMC could not create the snap-in […]

Xem thêm