Hướng dẫn ẩn, hiện đuôi file trong win 8

Hiện đuôi file trong win 8, win 8.1

Máy tính bị ẩn đuôi file không hiển thị ra bên ngoài. Có rất nhiều bạn thắc mắc là làm sao có thể hiện đuôi file. Qua tìm hiểu có rất nhiều bạn không làm được. Vậy bài  này mình dành thời gian chia sẻ thủ thuật nhỏ về cách ẩn hiện đuôi file trong […]

Xem thêm