Tag Archive: hàm left

Hướng dẫn sử dụng hàm left trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm LEFT trong excel

Tác giả: | Ngày đăng: 26/01/2015 | Chuyên mục:

Hướng dẫn sử dụng hàm left trong excel. Hàm left hàm lấy ký tự bên trái trong excel. Bạn đã hiểu gì về công dụng, cấu trúc hay mục đích sử dụng hàm left hay chưa ??? Bài này mình...