Tag Archive: hàm cơ bản trong excel

Hàm mid trong excel và cách sử dụng

Hàm MID trong excel và cách sử dụng

Tác giả: | Ngày đăng: 28/01/2015 | Chuyên mục:

Hàm MID trong excel và cách sử dụng. Bạn hiểu và biết cách vận dụng hàm mid trong excel hay chưa?? Đây là một hàm lấy ký tự giữa của một chuỗi ký tự. Khác với hàm left hay hàm...

Hướng dẫn dùng hàm right trong excel

Hướng dẫn dùng hàm RIGHT trong excel

Tác giả: | Ngày đăng: 27/01/2015 | Chuyên mục:

Hướng dẫn dùng hàm right trong excel. Hàm right hàm lấy ký tự bên phải của một chuỗi ký tự. Bạn hiểu gì về công dụng, cú pháp của hàm right với excel cơ bản. Ở bài này mình xin...

Hướng dẫn sử dụng hàm left trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm LEFT trong excel

Tác giả: | Ngày đăng: 26/01/2015 | Chuyên mục:

Hướng dẫn sử dụng hàm left trong excel. Hàm left hàm lấy ký tự bên trái trong excel. Bạn đã hiểu gì về công dụng, cấu trúc hay mục đích sử dụng hàm left hay chưa ??? Bài này mình...