Hướng dẫn xem địa chỉ mac của máy tính

Hướng dẫn xem địa chỉ mac của máy tính

Địa chỉ mac của máy tính là gì? Địa chỉ mac là mã duy nhất được gán bởi nhà sản xuất cho từng phần cứng mạng gồm một bộ sáu cặp hai ký tự, cách nhau bằng dấu hai chấm. Vậy làm thế nào để có thể xem được địa chỉ mac của máy tính. Bài này […]

Xem thêm