Cách đánh số trang trong word 2007 từ trang bất kỳ

Cách đánh số trang trong word 2007 từ một trang bất kỳ

Qua tìm hiểu mình thấy có rất nhiều bạn sinh viên hiện tại chưa biết cách đánh số trang trong word khi làm đồ án tốt nghiệp hay làm bài tập lớn do bạn chưa được học tin văn phòng cơ bản hay do trường bạn không có môn học đó. Để giúp bạn thuận […]

Xem thêm