Chế độ Hibernate trong win 8 và win 8.1

Hướng dẫn kích hoạt chế độ Hibernate của win 8

Hibernate là chế độ ngủ đông nhưng vẫn lưu giữ sự hoạt động của các chương trình trên máy tính vào tập ti trên ổ cứng. Đối với máy tính cài win 7 thì chế độ này được nhà phát triển win luôn tích hợp sẵn trên giao diện tắt của máy tính. Còn trên […]

Xem thêm