Hướng dẫn bật Safe Mode trong windows 7, 8, 8.1

Safe Mode là chế độ bảo mật an toàn với người sử dụng máy tính. Ngoài chức năng bảo vệ máy tính khỏi những mối hiểm họa của virus bằng phần mềm diệt virus bạn hiểu gì về trình safe mode trên máy tính. Bài này mình sẽ chia sẻ safe mode làm gì ? […]

Xem thêm