Hướng dẫn cách add domain vào hosting

Hướng dẫn cách add domain vào hosting

Hướng dẫn cách add domain vào hosting. Để website có host và tên miền liên kết với nhau ngoài việc trỏ tên miền về host thì các bạn cần phải add domain vào host để nó hoạt động. Thế làm sao có thể add domain vào host

Xem thêm

Cách trỏ tên miền về host chi tiết nhất

Cách trỏ tên miền về host chi tiết nhất

Video hướng dẫn trỏ tên miền về hosting Cách trỏ tên miền về host chi tiết nhất. Để tạo được website trước tiên mình cần trỏ được tên miền về host. Vậy bạn đã biết cách trỏ tên miền về host hay chưa? Bài này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách […]

Xem thêm