Cách chỉnh thanh thước từ chế độ Inches sang Centimeters của word 2007

Cách chỉnh thanh thước từ inches sang centimeters đơn giản nhất

Hiệu chỉnh thanh thước từ chế độ Inches sang Centimeters trong word 2007. Hiện nay do mặc định trình soạn thỏa word luôn để chế độ này khiến nhiều người sử dụng word đặc biệt là căn chỉnh lề rất khó khăn để thuận tiện hơn và có rất nhiều bạn hỏi là cách chỉnh thanh thước […]

Xem thêm

Hướng dẫn thêm cột và dòng vào bảng trong word 2007

Hướng dẫn thêm cột hay dòng vào bảng trong word 2007

Cách thêm cột hay thêm dòng ở bảng trong word 2007. Khi ta chia dữ liệu bản tính đủ và cần kẻ 1 bảng gồm bao nhiêu cột và bao nhiêu hàng. Đột nhiên bạn thấy thiếu hàng hoặc cột muốn thêm vào bảng. Bạn chưa biết cách thêm cột và dòng vào bảng. Bài […]

Xem thêm

Sửa lỗi cách chữ trong word 2003, 2007, 2010

Lỗi cách chữ trong word thường xuyên xảy ra khi sử dụng trình soạn thảo word. Vậy làm như thế nào để có thể khắc phục lỗi này? Bài này mình sẽ cùng các bạn cách khắc phục và sửa lỗi cách chữ trong word 2007, 2003, 2010 đơn giản bằng những hình ảnh minh […]

Xem thêm

Cách đánh số trang trong word 2007 từ trang bất kỳ

Cách đánh số trang trong word 2007 từ một trang bất kỳ

Qua tìm hiểu mình thấy có rất nhiều bạn sinh viên hiện tại chưa biết cách đánh số trang trong word khi làm đồ án tốt nghiệp hay làm bài tập lớn do bạn chưa được học tin văn phòng cơ bản hay do trường bạn không có môn học đó. Để giúp bạn thuận […]

Xem thêm